Konuşmacılar

Program

SaatProgram
09:30 – 10:00Oryantasyon
10.00 – 11.45Seminer: Kent ve Estetik
Alev Erkilet
12:15 – 14:00Seminer: Estetik Bir Hayat Alanı Olarak İslam Şehrinde Yaşamak
Vahdettin Işık
14:00 – 15:00Öğle Arası – Yemek
15:00 – 16:45Seminer: Sinemanın Estetik Kökenleri, Dünü ve Bugünü
Hasan Ramazan Yılmaz
17:15 – 18:30Konferans: Plastik Çağında Estetik: Çıkış Yolu Var mı?
İbrahim Kalın

SaatProgram
10.00 – 11.45Seminer: Kent ve Estetik
Alev Erkilet
12:15 – 14:00Seminer: Estetik Bir Hayat Alanı Olarak İslam Şehrinde Yaşamak
Vahdettin Işık
14:00 – 15:00Öğle Arası – Yemek
15:00 – 16:45Seminer: Sinemanın Estetik Kökenleri, Dünü ve Bugünü
Hasan Ramazan Yılmaz
17:15 – 18:30Konferans: İslam Medeniyetinde Söz Estetiği
Mehmet Görmez

SaatProgram
10.00 – 11.45Seminer: Kent ve Estetik
Alev Erkilet
12:15 – 14:00Seminer: Estetik Bir Hayat Alanı Olarak İslam Şehrinde Yaşamak
Vahdettin Işık
14:00 – 15:00Öğle Arası – Yemek
15:00 – 16:45Seminer: Sinemanın Estetik Kökenleri, Dünü ve Bugünü
Hasan Ramazan Yılmaz
17:15 – 18:30Konferans: İslam Estetiğinin Hermenötik Karakteri
Burhanettin Tatar

SaatProgram
10.00 – 11.45Seminer: Fizik, Matematik ve Teolojide Estetik
Enis Doko
12:15 – 14:00Seminer: Batı Estetiğinde Üç Büyük Değişim: Rönesans, 19. Yüzyıl, 20. Yüzyıl
Halil Berktay
14:00 – 15:00Öğle Arası – Yemek
15:00 – 16:45Seminer: İslam Tasavvuf Düşüncesi ve Estetik
Mahmud Erol Kılıç
17:15 – 18:30Konferans: Doğu Sanatlarında Estetiğin İzi
Günseli Kato

SaatProgram
10.00 – 11.45Seminer: Fizik, Matematik ve Teolojide Estetik
Enis Doko
12:15 – 14:00Seminer: Batı Estetiğinde Üç Büyük Değişim: Rönesans, 19. Yüzyıl, 20. Yüzyıl
Halil Berktay
14:00 – 15:00Öğle Arası – Yemek
15:00 – 16:45Seminer: İnsan ve Tasavvuf
İrfan Gündüz
17:15 – 18:30Konferans: Güzel Görmek, Güzeli Görmek: Güzelliğin Ruhsal Gücü
Kemal Sayar

SaatProgram
10.00 – 11.45Seminer: Fizik, Matematik ve Teolojide Estetik
Enis Doko
12:15 – 14:00Seminer: Batı Estetiğinde Üç Büyük Değişim: Rönesans, 19. Yüzyıl, 20. Yüzyıl
Halil Berktay
14:00 – 15:00Öğle Arası – Yemek
15:00 – 16:45Seminer: İslam Tasavvuf Düşüncesi ve Estetik
Mahmud Erol Kılıç
17:30 – 19:00Kapanış ve İbn Haldun Akademi Ödül Töreni

Hüseyin Kutlu ile Hasbıhal

Sponsorlar

Ana Sponsor

Özel Sponsorlar