İbn Haldun Akademi ’23

Kadro

Alev Erkilet

Erkilet’in Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey Kafkasya, Eleştirellikten Uyuma, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Mazlum Doğu’nun Mağrur Çocukları, Kenti Dinlemek: Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar, İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı (İ. Coşkun ile birlikte), Magnetsiz Şehirler: Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü (der.) (Yunus Çolak ile birlikte) olmak üzere sekiz kitabı, çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Halen İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ders vermekte ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir..

Burhanettin Tatar

yüksek lisansını (1991), The Catholic University of America’da “Interpretation and the Problem of Authorial Intention” adlı teziyle de doktorasını tamamladı (1993).

2002 yılında doçent, 2008’de profesör oldu. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Enis Doko

başlıklı tezi ile 2016 yılında kuramsal fizik alanında doktor ünvanını almaya hak kazandı. Akademik ilgi ve araştırma alanları arasında Bilim Felsefesi, Din Felsefesi, Fizik Felsefesi, Analitik Metafizik, Matematik Felsefesi, Ultra Soğuk Atom Fiziği, Çok Parçacıklı Kuantum Fiziği gibi konular bulunmaktadır. Enis Doko 2017 yılından beri Sabah gazetesi pazar eki için haftalık Bilim ve Yaşam sayfasını hazırlamaktadır. Halen İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde ders vermekte ve bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Günseli Kato

Kato, 1983 yılından itibaren Türk minyatür sanatları üzerine Tokyo’da ders veriyor.  Ünlü ressam, Türkiye’de dönmeden önce 12 yıl boyunca İslam seramik sanatı uzmanı olan Takuo Kato’nun atölyesinde çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da birçok tarihi mekanda sergilerini açtı. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde ders vermektedir. Kato, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın projelerinde de yer almaktadır. 2010’dan beri ise kültür ve sanat programları yapıp sunmaktadır.

Halil Berktay

Yüksek Lisansını Ekonomi alanında Yale Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktorasını Tarih alanında Birmingham Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Geçmişte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi asistanlık veya öğretim üyeliklerinde bulundu. Misafir öğretim üyesi olarak, Michigan Harvard üniversitelerinde ders verdi. Araştırma alanları historiyografi (genel ve Türkiye); kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerine ilişkin tartışmalar ve feodalizm teorileri; Osmanlı sosyal formasyonunu kavramlaştırma denemeleri; Türk milliyetçiliğinin ve ulusal belleğinin şekillenişi; devrimler ve darbeler; karşılaştırmalı bir perspektif içinde Türk devrimleri; modernitenin ve ulus-devlet inşasının insanî bedelleri; hatırlayış ve unutuş; Balkan tarih müfredatları ve ders kitapları; sosyalizm ve Marksizm tarihidir. Halen İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders vermekte ve bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Hasan Ramazan Yılmaz

derecesini aldı. Çeşitli kısa film ve kısa belgesel projelerinde görüntü yönetmenliği yaptı, kamera ve ışık departmanlarında yer aldı. Anadolu Ajansı İstanbul Ofisinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi’nde sinema alanında yürüttüğü doktora çalışmasını “Semih Kaplanoğlu Sinemasında Sinematografi” başlıklı teziyle tamamladı. İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hüseyin Kutlu

Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hâmid Aytaç’dan sülüs-nesih yazı icâzetnâmesi aldı. Ayrıca Uğur Derman Bey’den ta’lik meşk etti. 1976-2002 yılları arasında Hekimoğlu Ali Paşa Cami imam-hatipliği görevinde bulundu.

Türk-İslâm Medeniyeti’nin merkezi olarak telakkî ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği imam-hatiplik görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi. Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve hazîrenin îmar ve ihyâsına çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra “İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami” projesini, aynı çatı altında hizmet veren Biksad Sanat Atölyesi’nde devam ettirmektedir. Hüsn-i hat, sanat seminerleri ve Osmanlı Türkçesi hocalığı yapmaktadır.

Pek çok istif ve eser üretti. Bu eserler çeşitli albümlerde yayınlandı ve koleksiyonlarda yerini aldı. Yurt içi ve yurt dışı birçok mimari eserde imzası bulunmaktadır.

1975’den beri 81 öğrencisine icâzet verdi. Bu öğrenciler şu anda hat sanatı vadisinde hizmet vermekte ve öğrenci yetiştirmektedirler.

İbrahim Kalın

1996 yılında ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde karşılaştırmalı beşeri bilimler ve felsefe alanında Mulla Sadra’nın bilgi teorisi ve anti-subjektivist bir epistemolojinin imkanı üzerine doktora yaptı. Amerika’da College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda uzmanlaştı. 2007 yılında “İslam ve Batı” adı altında İslam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikası üzerine yayımlanmış kitabı İstanbul: İSAM Yayınları tarafından yayımlandı.

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın kurucu başkanlığını yaptı. 2009 yılında dış politikadan sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı’na getirildi. Kamu Diplomasisi Koordinatörü iken 2 Ağustos 2012 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. 11 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atandığı görevine devam etmekte olan Kalın, İbn Haldun Üniversitesi’nde de öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

İrfan Gündüz

1986 yılında sahası ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Mısır / Kahire’ye gönderildi.

Osmanlılarda Devlet-Tekke Münâsebetleri, Gümüşhânevî Ahmet Ziyâüddîn (Zamanı, Hayatı, Eserleri Tarikatı ve Tasavvufi Görüşleri), Ebu Sa’d El-Hargûşî ve Tehzîbul-esrar’ı (Edisyon-kritik) adlı telîf; Tasavvufun Esasları, Tasavvuf ve Tarîkatlarla İlgili Fetvâlar, Tarîkat Silsileleri isimli tercüme eserleri vardır. Sahası ile ilgili pek çok makâlesi, ansiklopedik maddeleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan tebliğleri bulunmaktadır. Fazilet Partisi ve Ak Parti’de İstanbul milletvekilliğinin yanı sıra önemli görevler üstlenen Gündüz, evli ve üç çocuk babası olup, Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir. İrfan Gündüz halen İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Kemal Sayar

çalışmıştır. Bakırköy ve Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde klinik şefliği görevlerini yürütmüştür. 2008 yılında psikiyatri profesörü olan Sayar, halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Mesleki çalışmalarının yanında çeşitli basın yayın organlarında programlar da hazırlamıştır. Yirminin üzerinde kitabı olan Sayar, edebiyatla da yakından ilgilenmektedir.

Mahmud Erol Kılıç

kuruluşu gerçekleşince bu yeni akademik dalda yapılan ilk tez olarak nitelendirilen “İbn Arabi’de Varlık ve Mertebeleri” isimli doktora tezini savundu (1995) (yayınlandı). 1998 yılında doçentliğe, 2004 yılında profesörlüğe yükseldi. Pek çok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası isimli çalışması Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2004 yılı inceleme-araştırma ödülüne layık görüldü ve birçok dile çevrildi. Bugüne kadar 16 telif, 5 tercüme kitabı ve editörü olduğu 2 kitap yayınlandı. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Prof. Kılıç, halen İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü olarak görev yapmakta ve Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde de ders vermektedir.

Mehmet Görmez

1988’de bir yıl süreyle Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1994’te Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu adlı teziyle doktorasını bitirdi. 1995-1997 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dersler verdi. Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere’de bulundu. 1998’de yardımcı doçent, 1999’da doçent oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. 2006 yılında profesör oldu. 2003 yılında Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2003-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Yayınlanmış birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez, evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Görmez halen İslam Düşünce Enstitüsü başkanlığını yürütmektedir.

Vahdettin Işık

 “Modernleşme Dönemi Türk Siyaset ve Düşüncesi”, “Eğitimin Felsefi ve Kurumsal Dönüşümü”, “Çağdaş İslam Düşüncesi’nin Meseleleri”, “Said Halim Paşa ve Dönemi”, “İslamcılık: Tarih ve Zihniyet” gibi konularda çok sayıda yayın yaptı. Şair ve Düşünür Sezai Karakoç, Vefatının 75. Yılında Mehmed Akif, 1960-1980 İslamcı Dergiler: Çeşitlenme ve Toparlanma, Son Dönem Osmanlı Suriyesi’nde Islahat Hareketleri, kitaplarının editörü olan Işık’ın; ‘‘Kültürel Yabancılaşma (II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde)’’ ve “Asrın Maskeli Vicdanı ve Akif’in Tarihe Tanıklığı” adlı telif kitapları bulunmaktadır. Işık, halen İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü müdürlüğü görevini yürütmektedir.