İbn Haldun Akademi

Kadrosu

Ahmet Ayhan Çitil

The Theory of Object in Kant’s Transcendental Thought and Some Consequences of a Deepening of This Theory başlıklı teziyle Felsefe Doktora Derecesi aldı. Çitil’in akademik çalışmaları bir yandan mantık, matematik felsefesi ve ontoloji alanlarına bir diğer yandan da ahlâk felsefesine odaklanmaktadır. Çitil, nesne merkezli bir matematik felsefesi geliştirme projesine ilişkin çalışmalarının bir kısmını Matematik ve Metafizik, Birinci Kitap: Sayı ve Nesne (2012) başlıklı bir kitap olarak yayımlamıştır. Ahlâk felsefesi alanındaki çalışmaları “Tarihsel bir mekânda var olan biz aktörler için ahlâkî anlamda nesnel sınırların olduğu gösterilebilir mi?” sorusu etrafında sürmektedir.

Alev Erkilet

“Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları” başlıklı araştırmada görev aldı. Bölümlerinden birini yazdığı araştırma raporu 1997 yılında yayımlandı. 1997-2000 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2006-2007’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ’ın Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi’nin sosyolojik araştırmalarını yürüttü. Aynı yıl ASAGEM için yapılan “Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı” araştırmasında görev aldı. Bu araştırmanın raporu 2008 yılında yayımlandı. Şubat 2012’den sonra Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde, Sakarya Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapmıştır. Erkilet’in Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey Kafkasya, Eleştirellikten Uyuma, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Mazlum Doğu’nun Mağrur Çocukları, Kenti Dinlemek: Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar, İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı (İ. Coşkun ile), Magnetsiz Şehirler: Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü (der.) (Yunus Çolak ile) olmak üzere sekiz kitabı, çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.
Halen İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesidir.

Asım Cüneyd Köksal

Yayıncılık ve İslâmî ilimlere dair eğitim faaliyetleriyle meşgul oldu. 2012 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı. Akademik ilgi alanları fıkıh usulü, İslâm hukuku ve hukuk tarihi, İslam ahlâk, hukuk ve siyaset felsefesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Makaleleri, tercümeleri ve yayına hazırladığı kitapların yanısıra, telif kitapları şunlardır: Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi (2008), Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye (2016), Elmalılı M. Hamdi Yazır (2017), Lutfi Paşa (2017), İlim Semasında Bir Yıldız: Mustafa Âsım Köksal (2018), Osmanlı Anayasasına Dair (2018 / kısmî telif).

Atilla Arkan

1994 yılında Sakarya Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başladı. 2013’te aynı üniversitede profesör oldu. 2012-2014 yılları arasında misafir araştırmacı öğretim üyesi olarak Kanada McGill Üniversitesi, İslam Çalışmaları Enstitüsü’nde bulundu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra, 2017’den itibaren SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü olarak da görev yapmış olan Prof. Arkan, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
Din Felsefesi, İslam Düşüncesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi alanlarında çalışan Prof. Arkan’ın yayınlanmış eserleri arasında; “İbn Rüşd Psikolojisi”, “İbn Meymun Felsefesinde Tanrı” kitapları ile “Psikoloji Şerhi / Kitabu’n -Nefs”, “İslam Ahlak Teorileri” çevirileri yer almaktadır.
Arkan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü ve Felsefe Bölümü Öğretim Üyesidir.

Ayşe Böhürler

1992-1995 tarihleri arasında İzlenim dergisinde, daha sonra da Aksiyon dergisinde ‘Aile ve Eğitim’ bölümü editörlüğü görevini yürüttü. Kadın, Çocuk, Eğitim, Belgesel ve Tartışma Programlarının yapım-yönetiminde yer aldı. Hazırladığı ve sunduğu programlar pek çok ödül aldı.

2005-2008 yılları arasında Duvarların Arkasında ismi ile bir belgesel serisi hazırladı. 2009-2011 yılları arasında “Biz İngiliz Müslüman Kadınlar”,“Hayme Ana”, “Orhun Yazıtlarından Nobel’e”, “Kitaba Adanmış Bir Ömür/Ali Emiri Efendi” yapımcılığını yaptığı belgesel projeleri arasında yer aldı. 2007’den itibaren bağımsız yapımcı olarak kendi şirketinde belgesel ve program yapımcılığına devam ediyor. Böhürler, Ak Parti Kurucu üyesidir.

2001-2012 yılları arasında Ak Parti MKYK üyeliği görevini yürüttü. “Duvarların Arkasında/Müslüman Ülkelerde Kadın” ve “Yazmasam Ölürdüm” adlı iki kitabı var.
2001 yılında AK PARTİ Kurucular Kurulu Üyesi olarak siyasete girdi. AK PARTİ Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi olarak görev aldı.
14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti’den 28. Dönem Kayseri Milletvekili seçilmiştir.

Enis Doko

alanları arasında Bilim Felsefesi, Din Felsefesi, Fizik Felsefesi, Analitik Metafizik, Matematik Felsefesi, Ultra Soğuk Atom Fiziği, Çok Parçacıklı Kuantum Fiziği gibi konular bulunmaktadır. Enis Doko 2017 yılından beri Sabah gazetesi pazar eki için haftalık Bilim ve Yaşam sayfasını hazırlamaktadır.

Halen İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesidir.

Gülçin Yahya Kaçar

döneminde Prof. Mutlu Torun ile çalıştı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör unvanını aldı.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında: Ud, Türk Müziği Nazariyatı, Eser Tahlili, Çalgı Öğretim Materyali Hazırlama ve Geliştirme, İcra Analizi ve Eleştiri, İleri İcra Teknikleri, Üslup ve Tavır derslerini vermektedir. Halen 216 bestesi mevcuttur. Bergüzâr-ı Çanakkale, Hoca Ahmet Yesevî’den Hikmetler, Mehmet Âkif’e Vefâ gibi Türk kültür ve târihinde iz bırakan konular üzerine besteleri bulunmaktadır. Temalı besteler üzerine bestecilik hayatına devam etmektedir.
Türk müziği ve eğitimi üzerine, ulusal ve uluslararası bilimsel dergi ve yayın organlarında birçok makalesi yayınlandı. Ulusal ve uluslararası festival ve etkinliklere katıldı. Radyo ve televizyon programlarına davet edildi. Resitaller, konferanslar verdi. Sempozyum ve panellere katıldı, Workshop çalışmalarında bulundu. Bahreyn, Fas, İsveç, Suriye, Umman Sultanlığı, Kore, Kosova, Makedonya, Romanya, Çin, Portekiz, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan, Azerbaycan, Belçika, Arnavutluk gibi ülkelerde Türkiye’yi temsil etti. Geniş bir Türk Müziği repertuvarına sahip olan Gülçin Yahya Kaçar, resitallerinde değişik dönem ve bestecilere ait eserler icra etmektedir. Mozart’ın piyano konçertosunu senfoni orkestrası eşliğinde ud ile seslendiren ilk ud sanatçısı oldu.

2010 yılında Ankara’nın ilk Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olan Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarını kurdu. Kurucu Müdür olarak altı yıl görev yaptı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurucu kadrosunda yer aldı. Türkiye’de, Türk Müziği alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasında öncü oldu. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör adayı olarak 2. sırada yer aldı. Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkez Müdürlüğü görevinde bulundu. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyeliği, Hasan Hüsameddîn Uşşakî Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliği, Kore Büyükelçiliği Kültür-Sanat danışmanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Korolararası Yönetim Kurulu Üyeliği ayrıca pek çok bilim ve sanat kurul üyelikleri yapmıştır.

Halen Ankara HBV Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Halil Berktay

1983-1986 arası Kaynak Yayınlarını yönetti, haftalık “2000’e Doğru” dergisinin Ankara temsilciliğini yaptı. 1989-93 yılları arasında Ana Britannica Ansiklopedisi tarih danışmanlığı yaptı. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı kurucu üyelerindendir.

Avrupa ve Türkiye tarihi, politika ve kültür konularında makaleleri Tarih ve Toplum, Saçak, Toplum ve Bilim, Türkiye Gerçeği gibi dergiler ile Aydınlık gazetesinde yer aldı. 15 Kasım 2007’den itibaren Taraf gazetesinde haftada iki kere “Okuma Notları” başlığı altında yazdı. 23 Ekim 2008’den itibaren Kanal 24’e, haftalık “Nisyana İsyan” tarih programını da hazırlayıp sundu. 20. yüzyıl Türk milliyetçiliği ve milliyetçi historiyografisi; Avrupa Orta Çağ tarihi ve Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin karşılaştırmalı perspektifler; Türk ulus-devletinin ve ulusal belleğinin inşası araştırma alanlarıdır.

 Hâlihazırda İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesidir.

İsmail Kara

derslerini vererek Rize Lisesi’ni bitirdi. Yüksek tahsilini İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü (1977) ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü (1986) bitirerek tamamladı.

Uzun yıllar Dergâh Yayınları’nda editörlük ve yayın yöneticiliği yaptı, Hareket ve Dergâh dergileri ile Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (8 C.) ve sadece ilk cildi yayınlanabilen İslâmi Bilgiler Ansiklopedisi’nin yayın heyetinde yer aldı.  Bu arada Özel Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu’nda Din Dersi öğretmenliği (1980-1995) yaptı.

“Hüseyin Kâzım Kadri ve Türkçülüğün Esasları” adlı teziyle siyaset bilimi dalında yüksek lisansını tamamladı (1987), ardından “İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu (1993), 2000’de doçent, 2006’da İslâm Felsefesi profesörü oldu. 1995 yılından itibaren öğretim üyesi olarak çalıştığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2015’te emekliye ayrıldı. Ekim 2017-Haziran 2020 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.

“İslâm Ekonomisi (Mannan) Üzerine” başlıklı ilk yazısı Hareket dergisinde (Kasım 1974) yayınlandı. Yazılarını Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, İlim ve Sanat, Toplum ve Bilim, İslâmî Araştırmalar, İslâmiyat, İslâm Araştırmaları Dergisi, Divan, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Türklük Araştırmaları, Kutadgubilig, Derin Tarih gibi dergilerde yayımladı, makalelerinin bir kısmı İngilizce, Almanca ve Fransızcaya tercüme edilerek neşredildi; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cumhuriyet Devri Türkiye Ansiklopedisi, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı; İstanbul Araştırmaları Dergisi (7 sayı) ve Rize Defteri’nin (3 sayı) yayın yöneticiliğini yürüttü; Zaman (1992) ve Yeni Şafak (1995-1997) gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Alanında büyük bir boşluğu dolduran Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin 1986 yılı İnceleme Ödülünü, İslâmcıların Siyasî Görüşleri adlı eseriyle 1994 yılı Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü ile 1995 yılı Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası Ödülünü, Bir Felsefe Dili Kurmak adlı kitabıyla 2001 yılı Türkiye Yazarlar Birliği Dil Ödülünü aldı.
TÜBA asil üyesidir.

Mehmet Dinç

Melbourne Üniversitesi’nde bir yıl misafir akademisyen olarak bulundu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji bölümünde çalışıyor ve aynı zamanda Dulwich Centre Uluslararası Fakülte Kurulu Üyeliği yapıyor. Dijital Bağımlılıklar, Psikolojik Dayanıklılık ve Narrative Terapi üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir.

Mehmet Tayfun Amman

adlı teziyle 1995 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Spor Yüksekokulu Yöneticilik Bölümü’nde 1993 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı akademik hayatını hâlen aynı kurumda sürdürmektedir.

Sosyoloji teorileri, sosyal tabakalaşma, kültür, sağlık ve spor sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde birçok bildiri sundu ve çeşitli akademik dergilerde makaleler yayınlamıştır.

Mustafa Kutlu

(8 cilt, 1976-1998). İlk hikâyeleri Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde çıktı (İlk hikâyesi ‘O’, 1968). 1979-1982 yılları arasında bu derginin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Ayrıca Adımlar (Erzurum), Hisar, Türk Edebiyatı, Düşünce, Yönelişler’de hikâyeler yayınladı. 1990 yılında Dergâh dergisinin genel yayın müdürü oldu ve bu görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. Çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazdı;TV kanallarında kültür programları hazırladı.

Mustafa Kutlu, Türk hikâyeciliğinin önde gelen isimlerindendir. Hikâyelerinde kahramanlar Türkiye’deki sancılı değişimin birer şahididirler.

Nabi Avcı

olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Müşavirliği ve Başbakanlık Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli ulusal televizyon, dergi ve gazetelerde program yapımcısı, köşe yazarı ve genel yayın danışmanı olarak çalışmıştır. 2000 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesör olmuştur. 2003’te Başbakan Baş Müşavirliği görevine getirilmiştir. TÜBİTAK Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Üyeliği ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Telif ve tercüme olarak çok sayıda kitabı bulunmaktadır.

24, 25, 26 ve 27.dönemde Eskişehir Milletvekili seçilmiştir. 24. Dönem TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı olmuştur. 25 Ocak 2013’te 61. Hükümette Millî Eğitim Bakanlığı görevine atanmıştır. 62., 63. ve 64. Hükümetlerde de Millî Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI, 65. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

Nagihan Haliloğlu

üzerine bir proje üzerine çalışmaktadır. Film, kitap ve sanat eleştirileri düzenli bir şekilde Lacivert dergi ve Daily Sabah gazetesinde yayınlanmaktadır.

Halen İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesidir.

Numan Kurtulmuş

Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.
1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doçent unvanı aldı. ABD’de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.

Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2008’de Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi. 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi’ni (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012’de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşti. AK Parti’de Ekonomi İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı olarak görevine başladı. 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet’te yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

18 Haziran 2018 tarihinde yapılan AK Parti 6. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevini yürütmüştür.

Dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Aynı dönemde 7 Haziran 2023 tarihinde 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30. Başkanı oldu.

Taha Burak Toprak

2010- 2019 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Psikoloji Ünitesi’nde klinik psikolog-psikoterapist olarak çalıştı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji bölümlerinde lisans ve lisansüstü dersler vermiştir.

Psikoterapi alanında, yurtiçi ve yurtdışında Psikanaliz, Bilişsel Davranışçı Terapi, Varoluşçu Terapi, Aile Terapisi, Grup Terapisi eğitimleri aldı. Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifiye edilmiştir. Europan Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT) üyesi ve sertifikalı Bilişsel Terapistidir.

Psikolojinin ve psikoterapinin felsefi temelleri, İslam düşünce geleneğinin teorik ve pratik kaynaklarının modern psikoloji ve psikoterapi ile ilişkisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 2020 yılında meslektaşları ile kurdukları Psikoloji ve Psikoterapi Araştırmaları Derneği’nin kurucu başkanlığını yapmaktadır.
Hâlihazırda İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ümran Ay

mezun oldu. Mezun olduktan iki yıl sonra Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisansa hak kazandı. 2000 yılında “Nidâî-Dürr-i Manzum” adlı tezle yüksek lisansını tamamlayarak aynı kürsüde doktora çalışmasına başladı. 2007 yılında “Münîrî’nin Manzum Siyer-i Nebî’si (1. Cilt)” çalışması ile doktorasını verdi. 2014 yılında Yardımcı Doçent ünvanını almıştır. 2024 yılında ise Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Vahdettin Işık

Toplum, Medeniyet Meselesi gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Yüzyılın İslamcı mirasının en önemli mecralarından birini oluşturan dergileri dijital bir platformda toplamayı da içeren 1908’den 2008’e İslamcı Dergiler Projesi’ni hazırladı. Halen bu proje çalışmasına danışmanlık yapmaktadır. Çok sayıda yayınlanmış kitabı ve makalesi bulunan Vahdettin Işık, UNESCO Milli Komitesi Kültürlerin Yakınlaşması İhtisas Komitesi üyesidir.

Halen İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde Doç. Dr. ve Enstitü Müdürü olarak görev yapmaktadır.